ثبت نیاز پژوهش

پژوهشگران مي توانند با ملاحظه تقاضاهاي پژوهشي اعلام شده، آمادگي خود را به دانشگاه صنایع و معادن ایران اعلام نمايند، شرکتها، صنایع و حاميان با كمك بلاعوض، مشاركت در هزينه ها، پرداخت تسهيلات و صدور ضمانت نامه براي ساير نهادهاي مالي، از اجراي پروژه هاي پژوهشي حمايت مي كنند.
نام شرکت
شماره تماس
ایمیل
آدرس
دسته بندی
عنوان طرح
چکیده
تصویر امنیتی
کد امنیتی :