دوره های IDBA چهارمین جشنواره ملی حاتم

حكمراني دانش

 
شروع دوره: 1401/05/25
شهریه: 18 میلیون ریال

مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول

 
شروع دوره: 1401/05/26
شهریه: 18 میلیون ریال

ارتقا سلامت و کیفیت زندگی با رویکرد خودمراقبتی

 
شروع دوره: 1401/05/29
شهریه: 13 میلیون ریال

رشد و افول سازمانی

 
شروع دوره: 1401/05/29
شهریه: 13 میلیون ریال

آشنایی با سامانه های نوین دارورسانی ها

 
شروع دوره: 1401/06/18
شهریه: 36 میلیون ریال

معرفی دوره های کوتاه مدت:

هدف اصلی سرمایه گذاری در راستای دوره های کوتاه مدت در هر سازمان ارتقاء سطح آموزش و میزان مهارت به منظور افزایش کارایی کارکنان سازمان می باشد

معرفی دوره MBA:

در این دوره دانشپذیران با جنبه‌های مختلف مدیریت یک کسب و کار همچون مدیریت مالی، بازاریابی، منابع انسانی، تولید و عملیات، تکنولوژی و برنامه ریزی استراتژیک آشنا می شوند ...

معرفی دوره DBA:

هدف این دوره تربیت مدیران آینده نگر و عملیاتی است که قادر به مواجه شدن با مسائل سازمان خود را داشته باشند و بتوانند بهترین تصمیم را در زمان های چالش به نفع سازمان خود اخذ نمایند ...

معرفی دوره Post DBA:

هدف این دوره ایجاد بستری مناسب و کاملا تعاملی برای متخصصان و مدیران و همجنین تغییر نگاه مخاطبان از دانشپذیری به سوی دانش پژوهی و ایجاد یک تفکر انتقادی و رویکرد حل مسئله در میان مدیران می باشد.

اخبار و اطلاعیه ها

قدمت:28 سال
دانش آموختگان:کارشاسی ارشد 177 نفر
دوره های عالی آزاد 1723 نفر
پروژه تحقیقاتی، مشاوره،
برنامه های توسعه ای:
دانشجویان ارشد 177 عدد
دانشپذیران 327 عدد
انتشارات و کتب50
تعداد دوره های کوتاه مدت:68490 نفر بر ساعت
دوره های برگزار شدهدر تهرانDBA: 26
MBA: 4
Post DBA: 1
در شهرستان هاDBA: 50
MBA: 26
Post DBA: 1