برای اتصال به کلاس مجازی از طریق کامپیوتر و یا موبایل ابزار مورد نیاز را دانلود نمایید.

- دانلود پلاگین برای مرورگر کامپیوتر

- دانلود (Adobe Connect for Mobile(Android برای موبایل

پس از انجام عملیات فوق از اینجا وارد سامانه آموزش شوید.

کد : 97018

تعداد جلسات : 2 جلسه

مدت دوره : 08:00 ساعت

استاد : نعمایی نعیم

مبلغ نهایی : 00 ريال

تاریخ شروع: 1397/08/22

تاریخ پایان: 1397/08/23

ظرفیت: 170

ظرفیت باقیمانده: 50

نوع دوره: مجازی

تاریخ اتمام ثبت نام : 1397/08/21