برای اتصال به کلاس مجازی از طریق کامپیوتر و یا موبایل ابزار مورد نیاز را دانلود نمایید.

- دانلود پلاگین برای مرورگر کامپیوتر

- دانلود (Adobe Connect for Mobile(Android برای موبایل

پس از انجام عملیات فوق از اینجا وارد سامانه آموزش شوید.

هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

بوم کسب و کار-(اردبیل) دوره بوم کسب و کار

کد : 97108

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

استاد : عسکری شریف صفا

مبلغ نهایی : 00 ريال

تاریخ شروع : 1397/08/30

تاریخ پایان : 1397/08/30

ظرفیت : 20

ظرفیت باقیمانده : 7

نوع دوره : مجازی

تاریخ اتمام ثبت نام : 1397/08/29

بوم کسب و کار-(کردستان-هرمزگان) دوره بوم کسب و کار

کد : 97109

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

استاد : عسکری شریف صفا

مبلغ نهایی : 00 ريال

تاریخ شروع : 1397/09/01

تاریخ پایان : 1397/09/01

ظرفیت : 70

ظرفیت باقیمانده : 43

نوع دوره : مجازی

تاریخ اتمام ثبت نام : 1397/08/30