برای اتصال به کلاس مجازی از طریق کامپیوتر و یا موبایل ابزار مورد نیاز را دانلود نمایید.

- دانلود پلاگین برای مرورگر کامپیوتر

- دانلود (Adobe Connect for Mobile(Android برای موبایل

پس از انجام عملیات فوق از اینجا وارد سامانه آموزش شوید.

هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

حقوق شهروندی-(زاهدان، لرستان، فارس، مشهد) دوره حقوق شهروندی

کد : 97206

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : هزارخوانی امیر

مبلغ نهایی : 00 ريال

تاریخ شروع : 1397/09/24

تاریخ پایان : 1397/09/25

ظرفیت : 200

ظرفیت باقیمانده : 109

نوع دوره : مجازی

تاریخ اتمام ثبت نام : 1397/09/23

بوم کسب و کار-(زنجان،کرمان،تهران)دوره بوم کسب و کار

کد : 97115

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

استاد : عسکری شریف صفا

مبلغ نهایی : 00 ريال

تاریخ شروع : 1397/09/25

تاریخ پایان : 1397/09/27

ظرفیت : 100

ظرفیت باقیمانده : 87

نوع دوره : مجازی

تاریخ اتمام ثبت نام : 1397/09/24

سلامت اداری-(یاسوج، سمنان،قزوین،ایلام)دوره سلامت ادرای

کد : 97305

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : شریفی نعمتی سلمان

مبلغ نهایی : 00 ريال

تاریخ شروع : 1397/09/25

تاریخ پایان : 1397/09/26

ظرفیت : 170

ظرفیت باقیمانده : 135

نوع دوره : مجازی

تاریخ اتمام ثبت نام : 1397/09/24

مشتری مداری و نحوه برخورد با ارباب رجوع-(خراسان جنوبی،گیلان،اصفهان،گرگان)دوره مشتری مداری

کد : 97403

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : دادفر مهدی

مبلغ نهایی : 00 ريال

تاریخ شروع : 1397/09/25

تاریخ پایان : 1397/09/26

ظرفیت : 180

ظرفیت باقیمانده : 149

نوع دوره : مجازی

تاریخ اتمام ثبت نام : 1397/09/24

سلامت اداری-(گیلان، فارس، خوزستان) دوره سلامت اداری

کد : 97304

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : نوکانی میثم

مبلغ نهایی : 00 ريال

تاریخ شروع : 1397/09/28

تاریخ پایان : 1397/09/29

ظرفیت : 130

ظرفیت باقیمانده : 105

نوع دوره : مجازی

تاریخ اتمام ثبت نام : 1397/09/27