ثبت نیاز نیروهای مسلح از متقاضیان  کسر از خدمت

                      نیروهای مسلح و دستگاه های اجرایی که سهمیه استفاده از متقاضیان کسر از خدمت را دارا می باشند می توانند با توجه به نیاز خود نسبت به افراد متخصص و دارای شرایط برتر مشمول خدمت سربازی ، اطلاعات خود را ثبت نمایند.

نام ارگان
تلفن
ایمیل
آدرس
توضیحات
تصویر امنیتی
کد امنیتی :