ثبت نیاز کارآموز

به منظور آگاه‌سازي و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در سامانـه كارآمـوزي كه بـا هـدف ارتقاء كيـفي خدمت‌رسانـي بـه دانشجويـان متقاضـي دوره‌كارآموزي و ايجاد فرصت جهت برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه، تحت مديريت دانشگاه صنایع و معادن ایران در حال ارائه خدمات يكپارچه جايابي به دانشجويان متقاضي كارآموزي در واحدهاي صنعتي مي‌باشد، خواهشمند است نسبت به نیاز کارآموز و درج نشاني آن صنعت اقدام نماييد.
نام شرکت
تلفن
پست الکترونیک
آدرس
دسته بندی
توضیحات
تصویر امنیتی
کد امنیتی :